Dzisiaj jest wtorek, 25 czerwca 2024 r., 176 dzień roku.   Imieniny: Łucji, Wilhelma, Albrechta

Aktualności

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

17.07.2013A jak to z "Ciepłą Wodą" było

Drodzy koledzy wędkarze.
Ze strony zarządu koła PZW nr 72 "Energopap" należą się Wam rzeczowe wyjaśnienia.


Sprawa już nieco przebrzmiała, ale zapewne zastanawiacie się czyja to była inicjatywa i jak do zamknięcia dostępu doszło.

Otóż z pisma Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z 11 kwietnia 2013 r. skierowanego do Zarządu naszego koła dowiadujemy się, że to nasze ostrołęckie środowisko wędkarskie, czyli członkowie pozostałych kół PZW wnioskowali na Walnych Zebraniach o ustanowienie obrębu ochronnego na wodzie kanału zrzutowego tzw. "Ciepłej Wodzie".

Ale po kolei.

Żeby się specjalnie nie rozwodzić informujemy, że tym tematem zajęła się Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód, której stanowisko zaowocowało podjęciem przez Zarząd Okręgu Uchwały nr 175/ZO/2012 z dnia 15 października 2012 r.

Rzeczona uchwała dotyczy wystąpienia do Zarządu Województwa Mazowieckiego w formie wniosku o utworzenie lokalnej strefy zakazu amatorskiego połowu na wodzie kanałów ujęcia i zrzutu.

Żeby zobrazować dokładnie te strefy załączamy mapkę, gdzie strefa proponowanego wyłączenia zaznaczona jest kolorem żółtym.

Oczywiście wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie, w którym jest napisane, że gromadzą się tam liczne stada ryb, że ryby są narażone na nienaturalnie zwiększoną presję połowową i możliwość kłusownictwa, że brakuje powszechnej kontroli społecznej i możliwości wstępu organów kontrolnych, co jest ewidentną bzdurą w tych dwóch ostatnich stwierdzeniach.

W ślad za podjętą uchwałą skierowano pismo w tej sprawie do Zarządu Województwa Mazowieckiego sygnowane, l. dz. 1375/ZiOW/2012 z dnia 23 października 2012 r.

Jednocześnie wyprzedzając ww. fakty skierowano już we wrześniu 2012r. pismo do Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA z prośbą o rozwiązanie zawartego porozumienia o wstępie na teren kanału zrzutowego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wystąpił do Energa Elektrownie Ostrołęka SA z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie kanału w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego. Taką zgodę otrzymał i wizję przeprowadził.

Pokłosiem wizji było pismo PS-ZD-III.7143.2.2012.SK z dnia 8 stycznia 2012 r. skierowane do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, w którym stwierdzono, że "nie zidentyfikowano czynnika, który bezpośrednio wpływałby negatywnie na ryby gromadzące się w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę". Zarzucony brak możliwości kontroli jest tylko kwestią techniczną do uzgodnienia pomiędzy Okręgiem Mazowieckim PZW i Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Cytujemy dalej:
"Zasady i warunki udostępnienia terenu wokół kanału zrzutowego w celu uprawiania amatorskiego połowu ryb, określone zostały w porozumieniu zawartym pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka SA z Zarządem OM PZW z dnia 4 maja 2011 r."

W podsumowaniu stwierdzono: "Podsumowując, szczególnie kanał zrzutowy, ze względu na zrzut ciepłej wody i obecność resztek karmy pochodzącej z hodowli sadzowej ryb usytuowanej na przedmiotowym kanale, jest na pewno miejscem gromadzenia się ryb wstępujących z rzeki Narew. Jednakże bezpośredni wywiad w terenie nie potwierdził istnienia szczególnego zagrożenia dla ichtiofauny. W celu dokładnego zbadania stanu ichtiofauny tam występującej i wpływu na nią presji wędkarskiej, zapewne korzystne byłoby przeprowadzenie badań ichtiologicznych, których wyniki dałyby jednoznaczną odpowiedź."

Z powyższych faktów wynika, że Zarząd Okręgu na początku stycznia dysponował już informacją, ale nie raczył o tym poinformować naszego koła i tym samym wędkarzy.

"Wyrok" na kanał zrzutowy wydano awansem już w końcu 2012 r. drukując odpowiednie zapisy w informatorze OM PZW na rok 2013.

O decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego dowiedzieliśmy się dopiero w dniu 9 lutego 2013 r. na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym koła.

Ubolewanie o braku informacji na ten temat wyrażone dopiero w piśmie Zarząd OM PZW, l. dz. 321/ZiOW/2013 z 11 kwietnia 2013 r. pozostawiamy do oceny kolegów wędkarzy.

W tym samym piśmie Zarząd OM stwierdza: "do czasu wprowadzenia zakazu, wody kanału maja charakter ogólnodostępny"

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r. w siedzibie Zarządu OM w Warszawie członkowie nowego Zarządu Koła PZW nr 72 "Energopap" dowiedzieli się, że od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego odwołano się.

Zarząd OM PZW liczy jednak na wprowadzenie zakazu po odpowiednim udokumentowaniu wniosku.

Z tej przyczyny Zarząd Koła zrezygnował z prób krótkiej reaktywacji wstępu na teren kanału zrzutowego w świetle nadal obowiązującej Uchwały nr 175/ZO/2012 z dnia 15 października 2012 r.

Nie będziemy działali wbrew podjętym decyzjom.

Zarządowi OM PZW życzymy powodzenia w zabezpieczeniu wyłączonego odcinka z obwodu Narew 6. Są jeszcze dwa koła miejscowe wykazujące się dbałością o środowisko i ichtiofaunę Narwi w tym rejonie, niech wykażą się działaniem, nie gadaniem.

Zainteresowanych dalszym losem tego akwenu kolegów wędkarzy odsyłamy bezpośrednio do Okręgu Mazowieckiego PZW podając kontakt telefoniczny i mailowy.

Tel. (22) 620 50 83; (22) 654 57 05; e-mail: ziow@ompzw.pl

Łączymy wędkarskie pozdrowienia
Zarząd Koła PZW nr 72 "Energopap"

Ostrołęka 15.07.2013 r.


«« Powrót


Wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy prosimy powoływać się na źródło, podając aktywny odnośnik do naszej strony www.energopap.ostroleka.pl.