Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 r., 204 dzień roku.   Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

Składki 2024

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2024 r .

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2024 ROKU

Lp.

Stopnie ulgi

Treść

Wysokość kwotowa

1.

 

 

Składka członkowska

170 zł

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

IV stopień

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

5.

 

 

Wpisowe:

 

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

6.

Legitymacja członkowska

10 zł

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2024 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2024 ROKU

Lp.

Ulgi

Treść

Wysokość kwotowa PLN

1.

SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA – PODSTAWOWA (WODY NIZINNE)

240 zł

2.

SKŁADKA  ROCZNA NIEPEŁNA  ULGOWA (WODY NIZINNE)

ulga I 1)

 • członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW

180 zł

ulga II

 • kobiety od 60 roku życia 2)
 • mężczyźni od 65 roku życia 2)
 • członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

156 zł

ulga III

 • członkowie odznaczeni złota odznaką PZW
 • współmałżonek 3)
 • członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

120 zł

ulga IV

 • członkowie uczestnicy do lat 16 2), 10)
 • młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat 2)
 • członkowie odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami
 • strażnik SSR 4)

 55 zł

3.

SKŁADKA ROCZNA PEŁNA (WODY NIZINNE, GÓRSKIE, TROLLING) 7)

1 700 zł

4.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA GÓRSKA DO SKŁADKI ROCZNEJ NA WODY NIZINNE 5)

Pełna do podstawowej, ulgi I, ulgi II

60 zł

Ulgowa  - do ulgi III, IV

30 zł

5.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA NA TROLLING DO SKŁADKI ROCZNEJ NA WODY NIZINNE 6), 7)

1 400 zł

6.

SKŁADKA I OPŁATA WEEKENDOWA NA TROLLING uzup. do składki rocznej lub okresowej7), 8), 9)                                      

3 – dniowa (trolling)  - składka dla zrzeszonych w PZW                                                                                           

120 zł

3 – dniowa (trolling)  - opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców                                                                                                                    

200 zł

7.

WPISOWE

Członka zwyczajnego PZW

30 zł

Członka uczestnika PZW

1 zł

8.

LEGITYMACJA

Członek zwyczajny PZW

10  zł

Członek uczestnik PZW

Bezpłatna

9.

OPŁATA EGZAMINACYJNA NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

Młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

Bezpłatna

Pozostałe osoby                 

40 zł brutto

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa PLN

SKŁADKI I OPŁATY OKRESOWE

1.      SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW ZRZESZONYCH

 

1 - dniowa (wody nizinne i górskie)

 45 zł

3 – dniowa (wody nizinne i górskie)

 90 zł

7 – dniowa (wody nizinne i górskie)

170 zł

2.     OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 11)

 

1 - dniowa (wody nizinne i górskie)

  80 zł

3 – dniowa (wody nizinne i górskie)

160 zł

7 – dniowa (wody nizinne i górskie)

300 zł

3.

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA  (wody nizinne)

550 zł

4.

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA (wody nizinne i górskie)

650 zł

5.

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA (wody nizinne i trolling)

    2 350 zł

6.

OPŁATA ROCZNA PEŁNA (wody nizinne, górskie, trolling)

    2 500 zł

       

Indeks:

 1. można skorzystać tylko z jednej ulgi
 2. system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek
 3. ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka oraz składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka
 4. ulga przysługuje strażnikom Społecznej Straży Rybackiej  z minimum 3 letnim stażem, na podstawie listy   zatwierdzonej przez Zarząd Okręgu
 5. wędkowanie w wodach górskich jest dozwolone po uiszczeniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składki uzupełniającej (górskiej) do wód nizinnych, trwale umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW lub poprzez platformę e-składki (www.ompzw.pl/składki)
 6. połów metodą trollingową dozwolony jest po uiszczeniu składki uzupełniającej (trollingowej) do składki rocznej na wody nizinne trwale umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW lub w formie elektronicznej poprzez platformę e-składki (www.ompzw.pl/składki)
 7. połów metodą trollingowa dozwolony w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3, Wisła nr 4, Wisła nr 5  w okresie od 1 czerwca do  31 października, tylko i wyłącznie w weekendy (od piątku do niedzieli) w porze dziennej (to jest: od jednej godziny przed wschodem słońca do jednej godziny po zachodzie słońca). Na pozostałych  wodach Okręgu Mazowieckiego PZW  trolling  jest  ZABRONIONY.                                                                                                  
 8. składka i opłata weekendowa na połów ryb metodą trollingową honorowana jest tylko ze składką lub opłatą roczną na wody nizinne bądź okresową.
 9. składki i opłaty weekendowej na trolling można dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę (www.ompzw.pl/składki). Szczegółowe warunki połowu metodą trollingową opisane są  w „Szczegółowych Zasadach Wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2024 r.”
 10. wędkowanie metodą trollingową jest zabronione dla członka uczestnika do lat 16
 11. opłata roczna i okresowa dla cudzoziemców nie będących członkami PZW

Uwaga:

 1. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód roczne nie podlegają zwrotowi.
 2. Składki okresowe dla członków zrzeszonych PZW oraz opłaty dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców nie podlegają ulgom, ani zwrotom.

Szczegółowe Zasady Wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2024 roku

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16), Członków Honorowych PZW  Okręgu Mazowieckiego oraz Członków Honorowych zrzeszonych w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w Biurze  Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przy ul. Twardej 42 - od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.