Dzisiaj jest sobota, 25 maja 2024 r., 145 dzień roku.   Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Sekcja wędkarzy niepełnospawnych

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. TEREN ZAWODÓW

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,00 metr.

1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.

1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.

1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów.

1.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości od 1 do 2 metrów. Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.

1.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości minimum 10 metrów.

1.7. Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.

1.8. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu jako zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze. Liczba stanowisk w sektorze powinna być równa liczbie zawodników startujących w danej kategorii.

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. Obowiązują limity maksymalnej długości wędki: 11,5 m. W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy, lub ktoś mu wskaże, ewidentne naruszenie powyższego punktu ma prawo zażądać skontrolowania zestawu, nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.) Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „supporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędziskiem, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, a jej długość minimum 3 metry. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (tę decyzję podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty).
Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedną turę na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) musi być przedstawiona do kontroli w pojedynczym jednolitrowym pudełku. Pudełko musi być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.) Ochotka haczykowa (przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125l. Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty). Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką (trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze. Skład Komisji Technicznej: sędzia sektorowy; sędzia wagowy; trener-kierownik – dokooptowany na odprawie technicznej. Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz użycie zraszacza do dowilżania zanęty jest całkowicie zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej.

2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco: zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć. zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika lub pomocnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk. Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał). Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszczalne jest nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce wędki. Długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędki określonej w pkt. 2.1. W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet), młodzieży*, juniorów, juniorek i kadetów. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

3.2. Organizator Mistrzostw Polski, Grand Prix Polski i Pucharu Polski powinien zapewnić minimum jednego sędziego na czterech zawodników.

3.3. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb i możliwości organizatora mogą być przeprowadzone na jeden ze sposobów: zawody jednoczesne - wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie i miejscu, zawody niejednoczesne - mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach.

3.4. Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach (dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrza z cyklu rozegranych zawodów), z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory (max. 20 zawodników w sektorze) we wszystkich kategoriach wiekowych. Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów mistrzowskich jednego dnia (przy czym jedna tura nie może trwać krócej niż 2 godziny).

3.5. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.

3.6. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk do podsektorów odbywa się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. Podział na podsektory odbywa się w następujący sposób. Po przeprowadzeniu losowania stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2. W podsektorze A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest zawsze A1. Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach.

3.7. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły. Po rozlosowaniu wszystkich klubów losuje się pozostałych zawodników indywidualnych w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły – dotyczy kategorii seniorów. W kategorii kobiet i juniorów trening odbywa się odpowiednio w sektorach kobiet i juniorów. Losowanie odbywa się w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły.

3.8. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1 godzinę. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem. W przypadku losowego przerwania tury zawodów przed upływem 1 godziny, tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem dotychczasowego wyniku zawodnika.

3.9. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy i pomocnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego. Obowiązują następujące sygnały: pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik i pomocnik wkraczają na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. Zawodnik lub pomocnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał). drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt, trzeci sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką, czwarty sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej, piąty sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut, szósty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie. Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.

3.10. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i zanęcać w obrębie pasów neutralnych).

3.11. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika lub pomocnika spokojnie i z rozwagą. Zabrania się: wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów, mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem, wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu, używanie echosond, także podczas treningu, używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka. Dopuszcza się pomoc pomocnika przy ustawianiu platformy w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale.

3.12. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) wolno korzystać z pomocy wcześniej zgłoszonego pomocnika. Zakres czynności dozwolonych pomocnikowi zależy od stopnia niepełnosprawności zawodnika – ilości przyznanych mu punktów „Niepełnosprawności” ”, co określa tabela załączona do regulaminu. Trener po pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika przez okres pierwszych 30 minut i może mu udzielać wyłącznie porad ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego.

3.13. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik lub pomocnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

3.14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

o W turze zawodów: wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania, przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli oraz dowilżanie zanęt przed sygnałem „wolno łowić”, zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu, nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia, używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu, nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego, łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego, opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny, używanie echosond, używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka, wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze zawodów, nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.

o W całych zawodach: stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego), za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną, łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która : w trakcie holu przepłynęła granicę stanowiska zawodnika lub została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów (ryba złowiona przez zawodnika widziana w pasie neutralnym lub w stanowisku sąsiedniego zawodnika oraz złowiona po sygnale kończącą turę zawodów nie zostaje zaliczona i musi być wpuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Głowna Komisja Sędziowska zdecyduje czy odjąć wagę ryby od całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb). odpięła się z haczyka, pozostając w wodzie, lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką, ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona.

4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

5. PUNKTACJA

5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych i będących pod ochroną. Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.

5.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

Punkty niepełnosprawności

1. W zawodach uczestniczą osoby ze schorzeniem narządu ruchu, które ukończyły 16 lat.

2. Zawodnicy powinni wykazać swoje schorzenie poprzez przedłożenie organizatorowi zawodów i Komisji Sędziowskiej dokumentu KIZ oraz opisu schorzenia narządu ruchu wystawionego przez lekarza specjalistę. W przypadku schorzeń widocznych – amputacje - opis schorzenia jest zbędny.

3. Zawodnicy otrzymują Punkty Niepełnosprawności wg posiadanego schorzenia:

o 4 punkty Niepełnosprawności

- wędkarz z jedną kończyną górną, całą lub częściową,

- wędkarz, którego jedna kończyna górna pozbawiona jest ruchomości lub siły w mięśniach.

- wędkarz na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, którego jedna kończyna górna pozbawiona jest ruchomości lub siły w mięśniach.

o 3 punkty Niepełnosprawności

- wędkarz na wózku inwalidzkim, nie mogący łowić poza nim, z pełną ruchomością i siłą w mięśniach kończyn górnych.

o 2 punkty: Niepełnosprawności

- wędkarz, którego jedna kończyna dolna pozbawiona jest ruchomości lub siły w mięśniach.

- wędkarz o amputowanej jednej nodze.

- wędkarz upośledzony na obu nogach, ale mogący poruszać się bez wózka inwalidzkiego.

o 1 punkt Niepełnosprawności

- wędkarz o upośledzeniach różnych, niewidocznych.

4. Minimalny poziom inwalidztwa musi wynosić 1 punkt.

5. Na liście osób dopuszczonych do zawodów należy przedstawić przy każdym nazwisku ilość Punktów Niepełnosprawności.

6. Czynności dozwolone osobom towarzyszącym są wyszczególnione w tabeli: "Czynności dozwolone osobom towarzyszącym" (patrz – tabela) Tabela ta powinna być przygotowana przez organizatora i przekazana Komisji Sędziowskiej.

7. Zawodnicy i osoby towarzyszące powinni uwzględnić możliwe działania dozwolone osobom towarzyszącym, wymienione w załączonej tabeli. Należy ich przestrzegać i nie wolno ich zmieniać na potrzeby zawodów. Nie przestrzeganie tych działań spowoduje, że zawodnik poddany zostanie odpowiednim sankcjom.

Czynności dozwolone osobom towarzyszącym

Czynności

PUNKTY Niepełnosprawności

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Przygotowanie sprzętu wędkarskiego

X

X

X

X

Przygotowanie zanęty

X

X

X

X

Nęcenie zanętą gruntową

X

X

X

X

Założenie przynęty

X

X

X

X

Zarzucenie zestawu

X

X

X

X

Nęcenie zanętą powierzchniową

X

X

X

X

Złowienie ryby

X

X

X

X

Holowanie ryby

X

X

X

X

Podebranie ryby

X

X

X

X

Wyjęcie rybie haczyka

X

X

X

X

Reperacja sprzętu wędkarskiego

X

X

X

X

Przekazanie sprzętu już znajdującego

się w ringu

X

X

X

X