Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 r., 204 dzień roku.   Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

Aktualności

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

11.12.2013Uchwała nr 2067/305/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego

Z dniem 26 listopada br. zmieniona została przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwała w sprawie częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew - nr 6.


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) oraz art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1158) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się całoroczny częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew - nr 6.
2. Częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb obejmuje odcinek rzeki Narew wraz z kanałem poboru wód powierzchniowych rzeki Narew i kanałem zrzutu wody pochłodniczej, wykorzystywanymi na potrzeby elektrowni w Ostrołęce. Granice omawianego odcinka przebiegają:
1) od strony wschodniej: linia powstała z połączenia punktu, usytuowanego na lewym brzegu rzeki Narew w odległości 50 metrów w górę rzeki od wlotu kanału poboru wody, z głowicą ostrogi regulacyjnej usytuowanej na prawym brzegu rzeki Narew;
2) od strony zachodniej: linia powstała z połączenia punktu, usytuowanego na lewym brzegu rzeki Narew w odległości 50 metrów w dół rzeki od ujścia kanału zrzutu wody, z głowicą ostrogi regulacyjnej usytuowanej na prawym brzegu rzeki Narew.
3. Granice odcinka rzeki Narew i kanałów z zakazem, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.
Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie obowiązuje w trakcie dokonywania amatorskiego połowu ryb z prawego brzegu rzeki Narew.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Marszałka Województwa
Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek


«« Powrót


Wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy prosimy powoływać się na źródło, podając aktywny odnośnik do naszej strony www.energopap.ostroleka.pl.