Dzisiaj jest piątek, 22 października 2021 r., 294 dzień roku.   Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Aktualności

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

11.10.2021Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20.11.2021

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

            OKRĘG MAZOWIECKI        

       Koło nr 72 "ENERGOPAP"

przy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

 


ZAWIADOMIENIE

W dniu 20.11.2021r. (sobota) o godz. 15:00 w pierwszym terminie i o godz. 15:15 w drugim terminie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce ul. Hallera 13 "Klub Lokator" odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła.

 

 

 
 
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Koła.

7. Sprawozdanie z działalności :

a) Zarządu Koła;

b) Komisji Rewizyjnej Koła;

c) Sądu Koleżeńskiego Koła.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

10. Wybór organów Koła: a) Prezesa, b) Zarządu, c) Komisji Rewizyjnej, d) Sądu Koleżeńskiego, e) Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Okręgu Mazowieckiego PZW.

11. Omówienie i przyjęcie planu pracy Koła na 2022 rok.

12. Omówienie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego Koła na 2022 rok.

13. Ogłoszenie wyników wyborów.

14. Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.

15. Zakończenie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

Podając powyższe do wiadomości Zarząd Koła prosi członków o wzięcie udziału w Zebraniu.

 

Ostrołęka 08.10.2021r.

 

«« Powrót


Wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy prosimy powoływać się na źródło, podając aktywny odnośnik do naszej strony www.energopap.ostroleka.pl.