Dzisiaj jest sobota, 25 maja 2024 r., 145 dzień roku.   Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Aktualności

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

21.10.2023Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 18.11.2023r

OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE
Koło nr 72 Energopap w Ostrołęce
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
W dniu 18.11.2023 r. o godz.15:00 (w pierwszym terminie), o godz. 15:15 (w drugim terminie) na Sali Konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Hallera 13 w Ostrołęce odbędzie się,

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW


Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:
 
1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
11. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu 12. Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w 2022 r.
13. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024.
14.Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
17. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
18. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r.
19. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.
 
PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU
 
ZARZĄD KOŁA

«« Powrót


Wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy prosimy powoływać się na źródło, podając aktywny odnośnik do naszej strony www.energopap.ostroleka.pl.